Asociaţia Naţională Româna de Stroke (accident vascular cerebral) este o asociaţie română independentă, non-profit, neguvernamentală şi apolitică, a medicilor având scopuri ştiinţifico-medicale şi sociale cu privire la optimizarea şi promovarea activităţilor de prevenţie şi management ale accidentului vascular cerebral în conformitate cu normele de specialitate europene şi ale Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS).

Mijloacele prin care asociaţia realizează scopurile propuse sunt organizarea  de congrese, conferinţe, mese rotunde, demonstraţii practice, simpozioane de natură să contureze şi să promoveze la nivel  naţional un sistem educaţional actualizat permanent, conform cercetărilor ştiinţifice şi progresului terapeutic validat, pentru cunoaşterea factorilor de risc, a diagnosticului precoce, pentru o terapie acută eficientă şi o profilaxie corectă a  bolilor vasculare cerebrale.

Asociaţia elaborează, în colectiv sau prin membrii săi, materiale, cărţi, reviste şi alte publicaţii complementare de specialitate în vederea realizării scopurilor menţionate ale asociaţiei şi colaborează cu forurile medicale autorizate (Ministerul Sănătăţii şi Familiei, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate) în vederea introducerii în practică şi în programe naţionale a noilor metode de diagnostic, terapie şi prevenţie a accidentelor vasculare cerebrale.

În concordanţă cu cele menţionate mai sus, până acum, Asociaţia Naţională Română de Stroke (AVC) coordoneaza organizarea Conferinţelor Naţionale de Stroke (AVC), în cadrul cărora au fost organizate cursuri de imagerie cerebrală a AVC, ultrasonografie Doppler, de terapie a AVC în cadrul unităţilor de stroke, inclusiv terapia fibrinolitică a AVC acut ischemic, au fost traduse şi distribuite gratuit ghiduri internaţionale cu privire la terapia şi prevenţia AVC, a fost editată ediţia naţională anuală a Revistei Române de Stroke (AVC).

Asociaţia Naţională Română de Stroke (AVC) este membră cu drepturi depline a World Stroke Organisation din 2005 şi a European Stroke Organisation din 2011.

Conducerea actuală a asociaţiei este asigurată de:

PREŞEDINTE Acad.Prof.Dr.Constantin Popa

 

VICEPREŞEDINŢI Conf.Dr.Andrei Nistorescu
Conf.Dr.Sorin Tuţă
MEMBRI Dr.George Lugoji
Dr.Claudia Mariș
Dr.Mihai Stroe
TREZORIER Maria Stan

Sediul ANRS: în cadrul Institutului Naţional de Neurologie şi Boli Neurovasculare Bucureşti
Sos.Berceni nr.10 sector 4 Bucureşti